Agilitzi els seus procediments, sigui més competitiu

Amb Jurisflow vostè pot guanyar més d´una hora al dia del seu treball. Fagi els comptes Jurisflow està fet pensant en les rutines dels advocats, ajudant-los  a ser més productius i organitzats. L´ajuda en la consolidació dels seus processos.

¿Està buscant un soci tecnològic pel seu depatx d`Advocats o department legal?
Contacte amb nosaltres.

Consolidació de la informació dels Processos i Dossiers

Accés ràpid als documents arxivats.

Informació online disponible pels seus clients

Accés a eines externes per gestionar Processos Judicials per lot.

Tingui la informació principal del seu negoci a la distància d´un sol clic

GED: Gestió Electrònica de Documents

Optimització de la gestió de les operacions

Planificació diària i control dels terminis

Gestió eficaç de les agendes. Registre i comptabilització de les feines realitzades pels equips

Visió 360º dels clients i els Expedients

Accés directe i intuïtiu a tota la informació relacionada amb un client o un expedient