Avís legal

Avís Legal. Aquest lloc web és propietat de WORDPLEX ESPAÑA S.A., amb NIF A08675290 i domicili a la Ctra. De Sant Cugat a Rubí, km 1, núm 40-50. Edifici Fòrum, planta 6. 08174 Sant Cugat del Vallès, telèfon: 932 113 300.

Propietat  intel·lectual i industrial. El disseny del lloc web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix , pertanyen a WORDPLEX ESPAÑA, S.A. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts WORDPLEX ESPAÑA S.A. no es fa responsable de la legalitat d`altres lloc web de tercers des dels quals  es pugui accedir al seu lloc web. WORDPLEX ESPAÑA S.A. tampoc respon per la legalitat d`altres lloc web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d`aquest lloc web ni de la política ni el contingut dels mateixos.

WORDPLEX ESPAÑA S.A. es reserva el dret de realitzar el canvis en el lloc web sense avís previ, al objecte de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc.

WORDPLEX ESPAÑA S.A. no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el lloc web, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directe  vayao indirecte, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocades per l`ús d`aquesta informació.

Reproducció de continguts Es prohibeix la reproducció total o parcial, distribució, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els continguts publicats en el lloc web, excepte consentiment per escrit de WORDPLEX ESPAÑA S.A.

Llei aplicable La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d`interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present lloc web, serà la lleis espanyola i la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.